Hondenbegeleiding Mazzel

Puppytesten

Heb of krijg je binnenkort een nestje? Overweeg dan eens een puppytest zodat je echt een goede match krijgt tussen je pup en het gezin waar de hond geplaatst gaat worden. Als fokker kijk je 6 a 7 weken naar het gedrag van je pups. Je hebt daardoor zelf al een goed beeld van het karakter van de pups. Toch geeft een puppytest nog extra informatie, wat een goede aanvulling kan zijn, ook voor de nieuwe baasjes. Zeker omdat de setting anders is en het om het individu gaat. Een puppytest of gedragstest wordt afgenomen wanneer de pups tussen de 6 en 7 weken oud zijn, dus wanneer ze nog bij de moeder zijn. Er is wetenschappelijk aangetoond dat dit de meest ideale leeftijd is, zodat de test een optimaal beeld geeft van de persoonlijkheid van de pup.

Er wordt onder andere gekeken naar het zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, herstelvermogen, de sociale binding, werklust en de zelfstandigheid van de pups. Hoe stabiel zijn ze, zijn ze mensgericht en accepteren ze leiding? Maar vooral, welk huishouden is het meest geschikt voor dit hondje? Het is bijvoorbeeld niet verstandig om een timide hondje te plaatsen bij een heel druk gezin. Of een heel zelfstandig, pittig hondje bij mensen die voor het eerst een hond nemen.

De test wordt afgenomen in een voor de pups onbekende ruimte, door een voor hen vreemd persoon. Tijdens de test zijn er geen andere honden in de testruimte. Doordat er geen steun ontleend kan worden aan een vertrouwde omgeving of aan de nestgenoten kunnen we zien hoe de pup reageert als hij of zij op eigen benen moet staan en hoe hij of zij reageert in een vreemde omgeving. Dat geeft zeker een heel ander beeld. Wij zetten, nadat alle pups getest zijn, ze ook allemaal nog even samen op de testlocatie. Ook die interactie onderling is interessant en kan relevant zijn.

Aan de hand van een aantal testen wordt er een karakterprofiel gemaakt van de pups. Er wordt gekeken naar het verschil in karakter tussen de verschillende nestgenoten. Er is geen goed of fout, het is geen waardeoordeel. Alle pups zijn zoals ze zijn. We krijgen met de test inzicht in de karaktereigenschappen, de aanleg en de persoonlijkheid van iedere pup en kunnen zo de fokker of de toekomstige pup eigenaar helpen bij het maken van een keuze. Op deze manier is het mogelijk om er voor te zorgen dat de pup geplaatst wordt bij een eigenaar waarbij het karakter en de aanleg van de pup zo goed mogelijk tot hun recht  komt. Uiteraard kunnen door training en opvoeding bepaalde eigenschappen verder worden ontwikkeld of juist afgeremd, maar het basiskarakter komt absoluut naar voren tijdens de test. De test is geen garantie voor het uiteindelijke karakter maar een indicatie van hoe de pup ongeveer zal uitgroeien. Ook de toekomstige baas van de pup speelt een grote rol in de verdere ontwikkeling van het gedrag van de pup, en die geeft mede vorm aan het uiteindelijke gedrag van de pup. Er zijn ook allerlei omgevingsinvloeden die van invloed zijn op de ontwikkeling van het gedrag van de pup.

De test duurt maximaal 15 minuten per pup, zodat ze niet te moe worden of overprikkeld raken. De kosten zijn 20 euro per pup met een minimum van 100 euro. Er wordt per pup een verslagje gemaakt van de afgenomen test.